Paskelbta: 2020-05-29 16:05:38 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas

2020 m. birželio 08 d. įvyks Vyriausybės vertybinių popierių papildymo aukcionas.  Aukciono dalyviai gali teikti konkurencinius ir nekonkurencinius pavedimus. Konkurenciniai pavedimai teikiami rinkos VSE New Issue Yield, o nekonkurenciniai - rinkos VSE New Issue Yield Non pavedimų knygose. Išleidžiamos emisijos parametrai:

 

Vertybinių popierių rūšis Obligacijos
ISIN kodas LT0000630071
Emisijos dydis iki papildymo 370 mln. eurų
Emisijos dydis po papildymo nustatoma aukciono metu
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominalioji vieno VP vertė 100 eurų
Vertybinių popierių galiojimo trukmė, d. 1025
Apmokėjimo data 2020-06-10
Išpirkimo data 2023-04-01
Maksimali vieno aukciono dalyvio nekonkurencinių pavedimų apimtis, Eur* 500 000
Pelningumo riba, % neskelbiama
Atkarpos dydis (metinė palūkanų norma) 0,1 proc.
Atkarpos išmokų skaičius per metus 1
Atkarpos išmokų mokėjimų datos 2021-04-01;
2022-04-01;
2023-04-01.
Pavedimų knyga konkurenciniams pavedimams LTGCB01023D
Pavedimų knyga nekonkurenciniams pavedimams LTGNB01023D

* - išskyrus atvejus, kai dalyvis teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pavedimą.

 

Vertybiniai popieriai išperkami sumokant jų turėtojams visą nominaliąją vertę. Apmokėti vertybiniai popieriai įtraukiami į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com