Publicēts: 2020-05-29 09:53:16 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Izmaiņas akciju kapitālā un balstiesībās

Par darījumiem.

Latvija, 2020-05-29 09:53 CEST -- AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” informē par akciju pirkšanas darījumiem. Informācija pielikumā.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


2020-04-30-IA-Paziņojums par nozīmīgas līdzdalības zaud_Uzņ.docx
2020-04-30-POM-Paziņojums par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu_Uzņēmumam.docx