Paskelbta: 2020-05-29 07:40:12 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2020 m. Gegužės 28 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2020-05-29 07:40 CEST --
OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2020 m. Gegužės 28 d. –  9,6336 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2020 m. Gegužės 28
 d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2020 m. Gegužės 28
 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund  akcijų skaičius, 2020 m. Gegužės 28
 d. – 179577 vnt.

 

         Orion Asset Management