Paskelbta: 2020-05-28 15:26:37 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

DĖL POKYČIŲ „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ VALDYMO ĮMONĖS VADOVŲ KOMANDOJE

Vilnius, Lietuva, 2020-05-28 15:26 CEST -- Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund”, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, ISIN kodas LT0000990012, valdoma valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ (toliau ir – Valdymo įmonė arba Bendrovė), juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, praneša apie Valdymo įmonės vadovų komandos pokyčius.

Besiruošdama naujam veiklos etapui Valdymo įmonė keičia organizacinę struktūrą bei vykdo pokyčius vadovų komandoje: 2020 m. gegužės 22 d. Bendrovės valdybos narių pareigas pradėjo eiti ilgamečiai Valdymo įmonėje įvairias pareigas ėję darbuotojai Mantas Skipitis (pakeitė Ramūną Baranauską) ir Benas Poderis. Taip pat 2020 m. gegužės 27 d. valdybos narys Mantas Skipitis pakeitė iki tol uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generalinio direktoriaus pareigas ėjusį Martyną Nenėną, kuris Valdymo įmonėje eis finansų ir administracijos departamento vadovo bei fondų valdytojo pareigas.

https://am.orion.lt/orion-asset-management-pokyciai-vadovu-komandoje/

 

Daugiau informacijos galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę:

Tel. nr.: +370 5 203 2699

El. p.: oam@orion.lt

 

         Orion Asset Management
         Tel. 8 5 204 1541