Publicēts: 2020-05-28 12:35:53 CEST
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

Par AS Sakret Holdings obligacionāru sapulces datumu

Nodrošinājuma aģenta SIA Primus Legal, reģistrācijas Nr. 40103596993, vārdā Sabiedrība 2020.gada 25. maijā publicējusi paziņojumu par plānoto obligacionāru sapulci. Ņemot vērā pievienoto paziņojumu Sabiedrības obligacionāru sapulces datumums nozīmēts 2020.gada 3.jūnijā, no plkst.11.00 līdz 12.00. Sapulces norises vieta – Nodrošinājuma aģenta birojs Sporta iela 11, Rīga. Plašāka informācija lasāma pielikumā pievienotajā Nodrošinājuma aģenta paziņojumā.

Valdes loceklis

Andis Ziedonis

 


Par obligacionaru sapulci 03 06 2020_LV.pdf