Avaldatud: 2020-05-28 12:00:00 CEST
Coop Pank
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Coop Pank AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Narva mnt 4, Tallinn, 15014; edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 28. mail 2020 algusega kell 11:00 Tallinna Ülikooli saalis nimetusega „Maximum“ (asukohaga Narva mnt 29, Tallinn).  

Koosolekul oli esindatud 63 133 361 häält, mis moodustas 70,58% Seltsi aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Kokku oli esindatud 111 aktsionäri.

Seltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas:

 1. Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas kinnitada Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 1. Coop Pank AS 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.

Üldkoosolek otsustas jaotada 2019. aasta kontserni emaettevõtte omanikele omistatav kasum summas 5 527 tuhat eurot järgnevalt:

  • kanda 276 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
  • mitte teha kandeid ühtegi teise seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservi ning mitte kasutada kasumit teistel eesmärkidel;
  • mitte maksta aktsionäridele dividende ning kanda  5 251 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.
 1. Audiitori nimetamine 2020. - 2022. aasta majandusaastaks.

Üldkoosolek otsustas nimetada 2020. - 2022. aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Seltsi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

 1. Põhikirja muutmine

Üldkoosolek otsustas muuta Seltsi põhikirja ja kehtestada see uues üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.

 1. Märkimise eesõiguse välistamine

Üldkoosolek otsustas välistada seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja optsioonisaajatele vastavalt põhikirja punktile 3.3.5. Coop Pank AS-i aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks.

 1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine.

Üldkoosolek otsustas kutsuda nõukogust tagasi Jaanus Vihand, Priit Põldoja, Märt Meerits, Jaan Marjundi ja Roman Provotorov.

 1. Nõukogu liikmete valimine.

Üldkoosolek otsustas valida Coop Pank AS-i nõukogu uuteks liikmeteks alljärgnevad isikud:

 • Alo Ivask, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Ardo Hillar Hansson, volitusega alates 08.06.2020 tähtajaga 3 (kolm) aastat).
 • Jaan Marjundi, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Raul Parusk, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Roman Provotorov, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Silver Kuus, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 1. Nõukogu liikmete töö tasustamine.

Üldkoosolek otsustas määrata nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehele ja aseesimehele 1 500 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete tasu 1 000 eurot (bruto) kuus.

Ülevaade nõukogu liikmete eelneva 3 aasta ametitegevuse kohta on lisas.

Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks hiljemalt 7 (seitsme) päeva möödudes alates üldkoosoleku toimumisest Seltsi veebilehel www.cooppank.ee/investorile  

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 71 100 aktiivset igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Kristjan Seema
Turundus ja kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5505 253
e-mail: kristjan.seema@cooppank.ee
www.cooppank.ee

Lisad: Nõukogu liikmete ametitegevuse ülevaade


Manus


Lisa_Info nõukogu liikme ametitegevuse kohta_EST.pdf