Publicēts: 2020-05-27 11:30:00 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" konsolidētā finanšu informācija par 2020.gada 3 mēnešiem (neauditētā)

Koncerna neto apgrozījums par 2020.gada 3 mēnešiem sastādīja 10,78 milj. EUR, kas ir par 5,31 milj. EUR vai 33,0% mazāk, nekā 2019.gada attiecīgajā periodā.

Koncerna bruto peļņa par 2020.gada 3 mēnešiem sastādīja 1,36 milj. EUR, kas ir par 1,33 milj. EUR vai 49,44% mazāk, nekā 2019.gada attiecīgajā periodā, bet neto peļņa par 2020.gada 3 mēnešiem sastādīja 0,58 milj. EUR pret 1,70 milj. EUR lielo peļņu 2019.gada attiecīgajā periodā.

 

Pielikumā skat. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" neauditētu konsolidētu finanšu informāciju par 2020.gada 3 mēnešiem.

         Svetlana Statina,
         E-pasts: svetlana.statina@rer.lv,
         Tālrunis: 67046903


Kons.parsk_ 2020_3 men_LV.pdf