Avaldatud: 2020-05-26 15:13:21 CEST
Tallinna Sadam
Börsiteade

Muutused ASi Tallinna Sadam võlakohustustes

AS Tallinna Sadam sõlmis ASiga SEB Pank tagatiseta laenulepingu mahus kuni 20 mln eurot tähtajaga 5 aastat. Laenu baasintressiks on 6-kuu euribor, millele lisandub intressimarginaal. Laenu saab välja võtta kahes osas. Esimene laenuosa summas 10 mln eurot hiljemalt 30.07.2020 ja teine laenuosa summas samuti 10 mln eurot hiljemalt 31.12.2020. Laenu tagasimaksete lõpptähtpäev on 26.05.2025. Finantseeringut kasutatakse peamiselt Vanasadama infrastruktuuri investeeringuteks, sh kruiisiterminali, parkimismaja ja Admiraliteedi kanali silla ehituseks ning automaat-sildumisseadmete paigalduseks.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee