Paskelbta: 2020-05-26 08:00:00 CEST
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pateikiame gautus AB „Invalda INVL“ pranešimus (visi pranešimai sudėti į vieną failą) dėl sandorių SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

Priedas


INVL Baltic Real Estate_vadovu sandoris_Invalda INVL-s0525.pdf