Publicēts: 2020-05-25 16:26:46 CEST
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

Par AS Sakret Holdings obligacionāru balsošanas procedūras uzsākšanu

 

Nodrošinājuma aģenta SIA Primus Legal, reģistrācijas Nr. 40103596993, vārdā Sabiedrība informē par Sabiedrības 2019.gada 8.augustā akcionāru sapulcē apstiprinātās obligāciju emisijas EUR 3 790 000 apmērā (ISIN: LV0000870038) obligacionāru balsošanas procedūras uzsākšanu, lai saņemtu piekrišanu jaunas komercķīlas reģistrācijai par labu finanšu institūcijas “ALTUM”, reģistrācijas Nr. 40003622109, uz visu SIA “Sakret” mantu kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamajām sastāvdaļām. Plašāka informācija sniegta pielikumā pievienotajā paziņojumā.

 

Andis Ziedonis

Valdes loceklis


2020-05-25 Pieteikums LV.pdf
2020-05-25 Balsosanas veidlapa LV.pdf