Publicēts: 2020-05-25 16:26:15 CEST
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

Informācija par COVID-19 ietekmes mazināšanu

 

2020. gada martā, Latvijā un citās valstīs ir stājušies spēkā ar COVID-19 izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami izmaina ekonomikas attīstību. Turpmākajā ekonomikas attīstībā ir iespējami dažādi scenāriji, un līdz ar to pastāv nenoteiktība saistībā ar turpmāko situāciju pasaulē. Sabiedrības vadība seko līdzi notiekošajam un izvērtē iespējamos riskus. Lai maksimāli nodrošinātu Sabiedrības saimniecisko darbību un budžeta izpildi, pēc iespējamo risku izvērtēšanas tika ieviesti vairāki pasākumi: iespēju robežās darbs tiek veikts attālināti, klātienē rūpnīcu un biroju darbinieki strādā pēc atbilstoši visstingākajiem drošības nosacījumiem, tiek pievērsta uzmanība izejvielu piegādes loģistikai, procesu nepārtrauktībai un izejvielu pasūtīšanas kā arī pārdošanas organizēšanai. Lai gan klienti un piegādātāji nepārstāv nozares, kuru darbība COVID-19 dēļ ir apturēta, to darbība var tikt pārtraukta kādā no valstīm ieviesto ierobežojumu vai to izsaukto seku dēļ.

Izvērtējot visus iepriekšminētos riskus un ekonomiskās situācijas nenoteiktību Sakret grupas Vadība pieņēma lēmumu izmantot Latvijas valdības piedāvātā atbalsta iespējas likviditātes uzlabošanai ar COVID-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā. AS Sakret Holdings meitas uzņēmums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAKRET", vienotais reģistrācijas Nr. 40003622109 atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem  ieguva iespēju nodrošināt sevi ar papildus  apgrozāmā kapitāla finansējumu 1 milj. EUR no AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", vienotais reģistrācijas Nr. 50103744891. Piešķirtais papildus apgrozāmā kapitāla finansējums būs pieejams līdz 2020.gada 18.decembrim, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAKRET" lems par tā izmantošanu, ņemot vērā situācijas attīstību un faktiskos apstākļus.

         Andris Vanags
         AS Sakret Holdings
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650