Paskelbta: 2020-05-25 15:35:56 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo vadovų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama). 

Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - VP apskaitos departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.

Priedai


V_Sinius_20200522_LT.pdf
M_Rudys_20200522_LT.pdf
I_Baranauskiene_20200522_ LT.pdf
V_Urboniene_20200522_LT.pdf
D_Savickas_20200522_LT.pdf
D_Šorienė_20200522_LT.pdf
A_Butkus_20200522_LT.pdf