Publicēts: 2020-05-25 15:23:29 CEST
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

Par AS Sakret Holdings obligacionāru balsošanas rezultātiem

Sabiedrība ar šo informē, ka ir noslēgusies Sabiedrības 2019.gada 8.augusta obligāciju emsijas EUR 3 790 000 apmērā (ISIN: LV0000870038) obligacionāru balsošanas procedūra, kas organizēta atbilstoši Nodrošinājuma aģenta SIA Primus Legal, reģistrācijas Nr. 40103596993, 2020. gada 12. maija paziņojumam, lūdzot izteikt viedokli par piekrišanu izmaiņām reģistrēto nodrošinājumu statusā un būvdarbu veikšanai ieķīlātajā nekustamajā īpašumā. Sabiedrības obligacionāru balsošanas rezultāti apskatāmi pielikumā pievienotajā dokumentā. 

         Andis Ziedonis
         valdes loceklis
         +371 28459577


ResultS_LAT.pdf