Avaldatud: 2020-05-25 11:49:33 CEST
Mainor Ülemiste
Börsiteade

Mainor Ülemiste AS auditeeritud konsolideeritud 2019 majandusaasta aruanne

Mainor Ülemiste AS auditeeritud konsolideeritud 2019. a majandusaasta aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku otsusega 22.05.2020.

2019. aastal tegeles ettevõte eelkõige Ülemiste City arendamisega, sh hoonete ehitamise ja renoveerimise, uute ja kordatehtud pindade väljaüürimisega ning kinnisvaraprojektide ettevalmistamisega. Mainor Ülemiste AS konsolideeritud käive moodustas 2019. aastal 10 564 tuhat eurot (2018: 8 798 tuhat eurot), muud äritulud 947 tuhat eurot (2018: 2 811 tuhat eurot) ja puhaskasum 12 102 tuhat eurot (2018: 9 334 tuhat eurot). Ettevõtte omakapital majandusaasta lõpu seisuga oli 109 742 tuhat eurot.

Kokku investeeriti 2019. aastal hoonete ehitusse ja seadmete parendamisse 14 406 tuhat eurot. Laenu võeti 2019. aastal 47 367 tuhande euro ja tagastati 38 632 tuhande euro ulatuses.

Mainor Ülemiste AS kinnisvarainvesteeringute väärtus oli aasta lõpu seisuga 137 780 tuhat eurot ja suurenes võrreldes eelmise aastaga 15 150 tuhande euro võrra.

Mainor Ülemiste AS 2019. a auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne on kättesaadav Nasdaq Tallinn veebilehel.

 

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees

Tel: +372 504 1010

 

         Mainor Ülemiste AS
         Valukoja 8/1
         11415 Tallinn
         Tel: +372 5304 6992
         E-mail: info@mainorulemiste.ee
         www.mainorulemiste.ee


Mainor Ülemiste AS auditeeritud konsolideeritud aruanne 2019.pdf