Publicēts: 2020-05-24 14:35:59 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020. gada 3 mēnešu starpperiodu pārskats.

Latvija, 2020-05-24 14:35 CEST -- AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020. gada 3 mēnešu starpperiodu pārskats apstiprināts Valdes sēdē 2020. gada 22. maijā.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


LJMC_LV_3M 2020_Final_.pdf