Paskelbta: 2020-05-22 16:51:00 CEST
AB Šiaulių bankas
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

Correction: AB Šiaulių bankas perdavė akcijas darbuotojams kaip kintamojo atlygio dalį

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas 2020 m. gegužės 22 d. perdavė 779 726 savas akcijas Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojams kaip atidėtąją kintamojo atlygio dalį už 2016 ir 2017 metus. 

Po šio perdavimo Bankas neturi savų akcijų.

Papildoma informacija:
Pranas Gedgaudas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tel. (8 41) 595 653, pranas.gedgaudas@sb.lt