Paskelbta: 2020-05-22 15:05:00 CEST
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą


SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pateikia gautą Ilonos Šulnienės pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą.

Įvykis, dėl kurio pasikeičia turimas balsavimo teisių skaičius: Akcijų paketo įgijimas sudarius pirkimo sandorį.
Peržengimo data: 2020-05-21
Peržengimo riba: 5 proc.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


Priedas


INVL Baltic Real Estate__paketo igijimas_ISulniene_20200521.pdf