Paskelbta: 2020-05-22 12:53:18 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. gegužės 21 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-05-22 12:53 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. gegužės 21 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 31,9967 0 0 188769,8089
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,0973 0 0 752527,9027
INVL Baltijos fondas 32,7502 0 0 195231,484341

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com