Paskelbta: 2020-05-22 09:26:02 CEST
Ignitis grupė
Kita informacija

UAB „Ignitis Grupė“ listingavo naują obligacijų emisiją AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

2020 m. gegužės 22 d. Bendrovė sėkmingai listingavo 10 metų trukmės obligacijų emisiją AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

300 mln. eurų obligacijų emisiją su 2,00 proc. metinėmis palūkanomis, 2,148 proc. pajamingumu, „Ignitis grupė“ išplatino 2020 m. gegužės 14 d.

Naujausiais duomenimis, obligacijas įsigijo 70 investuotojų. Daugiausiai Bendrovės obligacijų įsigijo Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos instituciniai investuotojai: bankai, investiciniai bei pensijų fondai ir draudimo įmonės.

Pritrauktas lėšas „Ignitis grupė“ naudos vystant žaliąją energetiką bei užtikrinant  skirstymo tinklo patikimumą ir efektyvumą, taip pat – turimų įsiskolinimų refinansavimui.

Obligacijos taip pat listinguotos Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje.

Galutinės emisijų sąlygos (nuoroda).

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt