Paskelbta: 2020-05-21 17:40:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Priimti sprendimai išbraukti AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. gegužės 21 d. AB Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą išbraukti Bendrovės dukterinių bendrovių AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš Oficialiojo prekybos sąrašo.

Atsižvelgiant į finansinių priemonių pasiskirstymą tarp investuotojų ir galimą išbraukimo iš Oficialiojo sąrašo poveikį investuotojų interesams, AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijos bus išbrauktos nuo 2020 m. liepos 1 d. (paskutinė akcijų prekybos Nasdaq Vilnius diena yra 2020 m. birželio 30 d.).

2019-12-04 AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ neeiliniai visuotiniai akcininkų susirinkimai priėmė sprendimą išbraukti įmonių akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, nuo 2020 m. gegužės 18 d. yra įgyvendinimas privalomas AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijų išpirkimo procesas. Įmonių akcininkai jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“ turi parduoti per 90 kalendorinių dienų. Paskutinė diena, kai galima parduoti akcijas privalomo išpirkimo metu, yra 2020 m. rugpjūčio 17 diena. Tai reiškia, kad AB „Energijos Skirstymo Operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcininkai iki šios datos galės parduoti akcijas per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą, nepriklausomai nuo to, kad įmonių akcijos jau bus išbrauktos iš prekybos sąrašo.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt