Publicēts: 2020-05-21 08:23:12 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Paziņojums par būtisku notikumu.

Latvija, 2020-05-21 08:23 CEST -- Atbilstīgi noteiktajai ārkārtas situācijai Latvijā AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” ar 20.05.2020. ir papildus daļēji atsākusi plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties uz Veselības ministrijas rīkojumu nr.101 (publikācijas datums Latvijas vēstnesī 12.05.2020.) 

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” nekavējoties paziņos saviem investoriem, partneriem un klientiem, ja būs kādi svarīgi notikumi.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492