Publicēts: 2020-05-20 15:38:26 CEST
Valmieras stikla škiedra
Iekšējā informācija

Tiesa apstiprina AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA tiesiskās aizsardzības procesa plāna grozījumus

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (turpmāk – “Sabiedrība”) informē, ka 2020. gada 19. maijā Vidzemes rajona tiesa ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna (turpmāk – “Plāns”) grozījumus 2020. gada 3. aprīļa redakcijā.

Grozījumi Plānā tiek veikti ar mērķi nodrošināt sabiedrības ilgtspējīgu saimniecisko darbību, kā arī veicināt stabilu naudas plūsmu, kas ir priekšnosacījums tam, lai Sabiedrība varētu pilnībā norēķināties ar visiem kreditoriem. Plānā ietvertie būtiskākie grozījumi apskatāmi paziņojumā šeit.

Tiesas lēmums nav pārsūdzams.


Pielikumā – tiesas apstiprināti Plāna grozījumi.


Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 6420 2216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com

Pielikums


TAP Plana grozijumi.pdf