Paskelbta: 2020-05-20 15:22:52 CEST
AB "Panevėžio statybos trestas"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl teismo sprendimo

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ ir Active Construction Management, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (ankstesnis pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „IRDAIVA“) apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ ir uždarosios akcinės bendrovės „IRDAIVA“ skundus atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo ar pakeitimo (tretieji suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“, uždaroji akcinė bendrovė „IRDAIVA“).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1833 redakcija) 143 straipsnio 4 dalimi, teismo pirmininkas n u t a r i a:
Pratęsti procesinio sprendimo priėmimo ir paskelbimo terminą iki 2020 m. birželio 3 d., 15 val.

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius
Tel.: (8-45) 505 503