Publicēts: 2020-05-18 20:28:30 CEST
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

AS SAKRET HOLDINGS obligacionāru sapulce

Sabiedrība paziņo par rakstveida procedūras uzsākšanu, lai saņemtu obligacionāru piekrišanu Sabiedrības 2019.gada 8.augusta obligāciju emisijas EUR 3 790 000 apmērā (ISIN: LV0000870038) noteikumu (Noteikumi) grozījumiem. Izteikt viedokli un balsot par šajā paziņojumā paredzētajiem Noteikumu grozījumiem būs tiesīgi vienīgi tie Sabiedrības obligacionāri, kuri uz 2020. gada 25. maiju (ieraksta datums) būs iekļauti Sabiedrības pieprasītajā obligacionāru sarakstā. Plašāka informācija pieejama šī paziņojuma pielikumā.

 

Valdes loceklis

Andis Ziedonis


Notice_18-05-2020_LAT.pdf