Publicēts: 2020-05-18 15:32:27 CEST
Rīgas kuģu būvētava
Iekšējā informācija

Par tiesiskās aizsardzības procesu

 

Ar šo AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) informē, ka 2020.gada 15.maijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nosprieda:

  1. apmierināt Sabiedrības pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu 2020.gada 06.aprīļa redakcijā apstiprināšanu;
  2. apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumus 2020.gada 06.aprīļa redakcijā;
  3. noteikt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu 4 (četrus) gadus, termiņu skaitot no 2019.gada 16.augusta.

 

Plašāka informācija par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu tiks sniegta tuvākajā laikā.

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde