Publicēts: 2020-05-18 13:00:00 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par Eiropas Savienības fonda projektu

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051  “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”.

Noslēgusies 2020.gada 26/februāra iepirkuma procedūra, piegādātājs un piegādes summa (bez PVN):

  • Mērīšanas aprīkojuma komplekts –  SIA Skailoks (reģ.nr 40003586359), 65 110.00 EUR.

         TAMĀRA ROGOVA
         AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
         galv.juriste
         tālr. +371 61301847; +371 27001052
         E-mail: tamara.rogova@rer.lv