Paskelbta: 2020-05-18 08:16:21 CEST
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Atnaujinimas: Prasideda privalomų AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų išpirkimo procesas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ar Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. gegužės 18 d. pradedamas įgyvendinti privalomas jos akcijų išpirkimo procesas.

Akcijas išperkantis asmuo - UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“), kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. „Ignitis grupė“ po oficialaus siūlymo dėl ESO akcijų įgyvendinimo valdo 873 676 107 vnt. ESO balso teisę suteikiančių paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 97,66 proc. (t. y. daugiau nei 95 proc.) visų ESO akcijų, atitinkamai turi 97,66 proc. balsų ESO visuotiniame akcininkų susirinkime.

Visi likę ESO akcininkai jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“ turi parduoti per 90 kalendorinių dienų nuo šio viešo paskelbimo apie privalomą akcijų išpirkimą. Paskutinė diena, kai galima parduoti akcijas privalomo išpirkimo metu, yra rugpjūčio 17 diena.

„Ignitis grupė“  privalomų akcijų išpirkimų metu už akcijas siūlo su Lietuvos banku suderintas kainas, kurios yra tokios pačios, kokios buvo mokamos nekonkurencinių oficialių siūlymų metu. Už vieną ESO akciją privalomo akcijų išpirkimo metu bus mokama 0,880 EUR kaina.

ESO akcijos iš akcininkų bus išperkamos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje, vadovaujantis Nasdaq Vilnius reguliuojamos rinkos taisyklėmis. Akcininkai pavedimus gali teikti savo vertybinių popierių sąskaitos tvarkytojui, o neturintys vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutarties, turėtų savo nuožiūra kreiptis į pasirinktą vertybinių popierių sąskaitų tvarkytoją dėl tokios sutarties sudarymo ir pateikti pavedimą parduoti akcijas privalomo akcijų išpirkimo metu. Pavedimus teikti galima visą privalomo akcijų išpirkimo periodą. Sandoriai už parduodamas akcijas bus sudaromi paskutinę privalomo akcijų išpirkimo dieną (2020 m. rugpjūčio 17 d.). Už įvykdytus sandorius bus atsiskaitoma antrą dieną po sandorio sudarymo.   

Tuo atveju, jei akcininkai neparduos savo turimų ESO akcijų iki privalomų akcijų išpirkimų termino pabaigos, t.y. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d., „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgis teisę kreiptis į teismą, prašydama įpareigoti akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti atitinkamus įrašus apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“.

Aktuali informacija apie akcijų supirkimą skelbiama www.ignitisgrupe.lt/delistingavimas.


Daugiau informacijos: Tomas Kavaliauskas, ryšių su visuomene projektų vadovas tomas.kavaliauskas@eso.lt