Published: 2020-05-18 07:40:00 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Notification on material event

Regarding the beginning of the processes of mandatory buyout of shares of Energijos Skirstymo Operatorius AB

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO), identifikavimo kodas 304151376, buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuvos Respublika. Bendras bendrovės išleistų vardinių paprastųjų akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas LT0000130023. 

ESO informuoja apie privalomo akcijų supirkimo pradžią 2020 m. Gegužės 18 d.  

Akcijas išperkantis asmuo yra UAB „Ignitis grupė“ (toliau - Ignitis grupė), kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. Įgyvendinusi ESO akcijų siūlymą, „Ignitis“ grupė valdo 873 676 107 vienetus ESO paprastųjų vardinių akcijų, suteikiančių balsavimo teises, kurios sudaro 97,66 proc. (ty daugiau nei 95 proc.) visų ESO akcijų, atitinkamai turi 97,66 proc. balsų ESO visuotiniame akcininkų susirinkime.

Visi likę ESO akcininkai privalo parduoti savo akcijas „Ignitis Grupė“ per 90 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo viešo paskelbimo. Paskutinė diena, kai akcijas galima parduoti pagal privalomą išpirkimą, yra rugpjūčio 17 d. 

Privalomojo akcijų supirkimo metu „ Ignitis“ grupė siūlo su Lietuvos banku suderintas akcijų kainas, tas pačias, tas, kurios buvo mokamos nekonkurencinių pasiūlymų metu. Privalomo išpirkimo metu už vieną ESO akciją bus sumokėta 0,880 EUR. 

ESO akcijos bus išpirktos „Nasdaq Vilnius“ aukcionų rinkoje pagal „Nasdaq Vilnius“ reguliuojamos rinkos taisykles. Akcininkai gali duoti pavedimus savo vertybinių popierių sąskaitos valdytojui, o tie, kurie neturi vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutarties, turėtų kreiptis į savo pasirinktą vertybinių popierių sąskaitos valdytoją ir pateikti pavedimą parduoti akcijas privalomo išpirkimo metu. Užsakymus galima pateikti viso privalomo išpirkimo metu. Sandoriai dėl parduotų akcijų bus sudaryti paskutinę privalomo išpirkimo dieną (2020 m. Rugpjūčio 17 d.). Už atliktas operacijas bus atsiskaityta antrą dieną po sandorio sudarymo. 

Tuo atveju, kai akcininkai neparduos savo ESO akcijų iki privalomo išpirkimo pabaigos, ty 2020 m. Rugpjūčio 17 d., „Ignitis Grupė“, atlikusi įmokas į akcijas nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgis teisę kreiptis teismui, prašydamas, kad akcijų apskaitos tvarkytojai padarytų įrašus apie nuosavybės teisių perleidimą „Ignitis Grupė“. 

Aktuali informacija apie akcijų supirkimą skelbiama https://www.ignitisgrupe.lt/lt/delisting

 

Daugiau informacijos: Tomas Kavaliauskas, atstovas spaudai, +370 617 51616, tomas.kavaliauskas@eso.lt