Paskelbta: 2020-05-15 15:01:00 CEST
UTIB „INVL Technology“
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pateikiame gautus pranešimus (visi pranešimai sudėti į vieną failą) apie sandorius SUTPKIB „INVL Technology“ akcijomis.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Priedas


INVL_Technology_vadovu_sandoris_InvaldaINVL_2020 05 12-15.pdf