Publicēts: 2020-05-18 10:31:50 CEST
Sakret Holdings
Starpperiodu finanšu informācija

Sakret Holdings AS konsolidētais neauditētais starpposma ziņojums par 2020.gada 1.ceturksni

SAKRET konsolidētais neto apgrozījums 2020.gada 3 mēnešos sasniedzis 4,0 MEUR. Salīdzinot ar 2019. gada atbilstošo periodu, vērojams pieaugums par 16,1%.

2019./2020.gada ziema bija labvēlīgs laiks būvniecībai, ņemot vērā, ka gaisa temperatūra bija augstāka par vidējo, līdz ar to netipiski agri tika uzsākti jaunu objektu būvdarbi.

SAKRET bruto rentabilitāte 2020.gadā ir 23,1%, 2019.gada 3 mēnešos tā bija 21,3% Galvenais iemesls ir realizācijas apjoma tonnās pieaugums par 16% SAKRET pamatprodukcijai (sausie maisījumi un lietošanai gatavie maisījumi). Tomēr jāmin, ka siltās ziemas ietekmē palielinājās īpatsvars produktiem, kuru realizācija tipiska vasaras sezonā ar zemāku pārdošanas cenu.

2020.gada 3 mēnešos SAKRET turpināja attīstīt jaunus produktus un uzlabot jau esošos. 2020.gada 3 mēnešos Latvijā veiksmīgi veikalos tiek realizēts 2019.gada nogalē pabeigtais produkts BOS – pašīzlīdzinošā grīda. 2020.gada sākuma veikta tā recepšu pielāgošana Igaunijas un Lietuvas rūpnīcām.

Ņemot vērā situācijas nenoteiktību saistībā ar koronavīrusa (Covid-19) tālāku izplatības gaitu un ilgumu, kā arī visu Baltijas valstu atbildīgo dienestu turpmāk pieņemtajiem preventīvajiem lēmumiem izplatības ierobežošanai, nav iespēju sniegt prognozi par finanšu rādītājiem ilgtermiņā.

(Pielikumā pārskats angļu valodā).

         A.Ziedonis
         valdes loceklis
         mob.+371 28459577


SAKRET_2020-1Q_14-05-2020_.pdf