Paskelbta: 2020-05-13 08:55:00 CEST
AB „Grigeo“
Kita informacija

AB „Grigeo Klaipėda“ ketina skirti 500 000 Eur paramą Klaipėdos universitetui

AB „Grigeo Klaipėda“ su Klaipėdos universitetu pasirašė ketinimų protokolą dėl  500 000 Eur paramos skyrimo aplinkos taršos mažinimo sprendimų kūrimui ir aplinkosaugos specialistų rengimui.

Sudarius paramos sutartį, bus vykdoma penkių metų trukmės aplinkosauginių veiksmų programa, orientuota į ilgalaikės vertės kūrimą.

Numatoma, kad ši programa bus vystoma trimis kryptimis – kuriant ir įdiegiant  aplinkos oro taršos stebėsenos sistemą Klaipėdos mieste, sukuriant naujos kartos teršalų nuotekose valymo technologinius sprendimus bei suteikiant paramą Klaipėdos regiono istorijos ir kultūros puoselėjimui, aplinkosauginiam švietimui.

Minėtoms programos kryptims įgyvendinti ir tyrimams vykdyti Klaipėdos universitetas planuoja pasitelkti visus oro taršos ir vandenvalos technologijų mokslininkus tiek iš Jūros tyrimų instituto, tiek ir iš kitų Klaipėdos universiteto padalinių. Taip pat bus naudojama naujausia jūrinio slėnio mokslinė įranga.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801