Paskelbta: 2020-05-12 19:00:00 CEST
AB "K2 LT"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

AB „K2 LT“ gavo pranešimą apie su valdybos nariu Vyteniu Labanausku, su juo susiejusių asmenų Aisčio Labanausko, Elzės Barboros Labanauskaitės, Vykinto Labanausko ir valdybos nario Redo Kristanavičiaus sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtas bylas).

Bernardas Vilkelis
Direktorius

bernardas@k2lt.lt

 


Pranešimas apie emitento vadovų sandorius 2020-05-12 (VL LT).pdf
Pranešimas apie emitento vadovų sandorius 2020-05-12 (AL LT).pdf
Pranešimas apie emitento vadovų sandorius 2020-05-12 (VykL LT).pdf
Pranešimas apie emitento vadovų sandorius 2020-05-12 (Redas LT).pdf
Pranešimas apie emitento vadovų sandorius 2020-05-12 (EBL LT).pdf