Publicēts: 2020-05-12 08:58:49 CEST
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

Par AS SAKRET HOLDINGS obligacionāru sapulci

Sabiedrība ar šo informē, ka SIA Primus Legal, reģistrācijas Nr. 40103596993 (Nodrošinājuma agents), izpildot nodrošinājuma aģenta pienākumus un funkcijas saistībā ar Sabiedrības obligāciju emisiju EU 3 790 000 apmērā, 2020.gada 9.aprīlī publicēja paziņojumu par obligacionāru sapulces sasaukšanu. Ņemot vērā Latvijā noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, Nodrošinājuma aģents aicina obligacionārus balsot par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem attālināti, līdz 2020. gada 15. maijam nosūtot Nodrošinājuma aģentam aizpildītu balsošanas anktetu (pielikums Nr.1 2020.g. 9. aprīļa paziņojumam).  Plašāka informācija pieejama šī ziņojuma pielikumā.

 Nodrošinājuma aģenta SIA Primus Legal vārdā:

 AS SAKRET HOLDINGS valdes loceklis

Andis Ziedonis

 


Par obligacionaru sapulci_LV.pdf