Paskelbta: 2020-05-11 07:36:49 CEST
AB "Panevėžio statybos trestas"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Panevėžio statybos trestas“ akcininkų susirinkimo sprendimas

2020 m. balandžio mėn. 29 d. 10:00 val. įvyko AB „Panevėžio statybos trestas" (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris nusprendė skirti 0,03 eurų dividendų vienai akcijai. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2020 m. gegužės 14 d. (teisių apskaitos dienos) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB „Panevėžio statybos trestas“ (PTR1L, ISIN kodas LT0000101446) akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2019 metus, yra 2020 m. gegužės 13 d.

Dalius Gesevičius
AB PST Generalinis direktorius
Informacija
Tel.: 8 45 505 503