Publicēts: 2020-05-06 16:08:43 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža piemēro uzraudzības statusu AS "Olainfarm"

Nasdaq Riga valde š.g. 6. maijā nolēma piemērot uzraudzības statusu AS "Olainfarm" (OLF1R, ISIN kods: LV0000100501).

Birža uzraudzības statusu piemēro saskaņā ar Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 71. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja tiek izteikts Emitenta akciju atpirkšanas piedāvājums vai ir publiski paziņots par nodomu izteikt šādu piedāvājumu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 05.05.2020. plkst. 18.07. ir saņēmusi SIA "Pharma Invest" iesniegumu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības "Olainfarm" brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 67. pantam. Vairāk informācijas šeit.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.