Paskelbta: 2020-05-05 11:10:00 CEST
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos bankas suderino kainas, už kurias UAB „Ignitis grupė“ siūlys išpirkti ESO akcijas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras ESO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

UAB „Ignitis grupė“ informuoja, kad 2020 m. gegužės 4 d. Lietuvos bankas (toliau – Bankas)  suderino kainą, už kurią UAB „Ignitis grupė“ supirks jos dukterinės bendrovės ESO akcijas privalomų akcijų pardavimų metu.

Bankas suderino privalomų akcijų pardavimų kainas tokias pačias, kokios buvo mokamos oficialių siūlymų metu. Už vieną ESO akciją privalomo akcijų pardavimo metu bus mokama 0,880 euro kaina.

ESO akcijų išpirkimas truks 90 dienų. Apie jo pradžią, ESO ir UAB „Ignitis grupė“, informuos atskirais pranešimais per Nasdaq vertybinių popierių biržą, ESO ir UAB „Ignitis grupė“ internetines svetaines ir žiniasklaidą, be to, kiekvienas akcininkas bus informuotas registruotu laišku, kaip numatyta Vertybinių popierių įstatyme.

Atkreiptinas dėmesys, jog pasibaigus 90 dienų privalomo akcijų pardavimo terminui „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijas nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgis teisę kreiptis į teismą dėl neparduotų akcijų nuosavybės teisės perėjimo „Ignitis grupei“.

Aktuali informacija apie akcijų supirkimą skelbiama www.ignitisgrupe.lt/delistingavimas.


Daugiau informacijos: Tomas Kavaliauskas, ESO ryšių su visuomene projektų vadovas tomas.kavaliauskas@eso.lt

Priedas


SPRENDIMAS DĖL PRIVALOMO AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“AKCIJŲ PIRKIMO KAINOS SUDERINIMO.pdf