Publicēts: 2020-05-05 08:15:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par SIA “Baltic Dairy Board” uzraudzības statusu

SIA “Baltic Dairy Board” (BDBB180024A, ISIN: LV0000801595) ir iesniegusi Nasdaq Riga 2019. gada revidētu gada pārskatu, kurā revidents sniedz negatīvu atzinumu par finanšu pārskatu un norāda sekojošo: “Sabiedrības vienošanās par finansējumu termiņš ar kredītiestādi ir beidzies un aizņēmumi bija jāatmaksā līdz 2018. gada 15. maijam. Sabiedrība nav spējusi vienoties par aizņēmuma refinansēšanu vai atmaksas termiņa pagarināšanu ar banku. Šī situācija norāda, ka pastāv būtiska nenoteiktība, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību.”

Sabiedrībai kopš 2019. gada 2. maija ir piemērots uzraudzības statuss saskaņā ar Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 2. apakšpunktu, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja emitentam ilgstoši ir maksātspējas problēmas.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.