Publicēts: 2020-05-05 08:15:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža pievieno papildus nosacījumu piemērotajam uzraudzības statusam AS “Rīgas kuģu būvētava”

Nasdaq Riga valde š. g. 5. maijā nolēma, ka uzraudzības statuss AS “Rīgas kuģu būvētava” (RKB1R, ISIN LV0000100378) nekavējoties tiek piemērots arī ņemot vērā to, ka AS “Rīgas kuģu būvētava” līdz 2020. gada 5. maijam nav iesniegusi Nasdaq Riga 2019. gada revidētu gada pārskatu. AS „Rīgas kuģu būvētava" ir publicējusi paziņojumu, kurā ir sniegusi papildus informāciju par kavēto pārskatu.

Papildu uzraudzības statuss tiek piemērots atbilstoši Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 5. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja Emitents neievēro Biržas Noteikumos noteiktās regulāri sniedzamās informācijas iesniegšanas termiņus un kārtību.

2018. gada 28. maijā piemērotais uzraudzības status vēl joprojām paliek spēkā.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.