Avaldatud: 2020-05-04 09:00:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

AS Baltika vaatlusmärke aluste täiendamine

Tallinn, Eesti, 2020-05-04 09:00 CEST --  

Nasdaq Tallinn otsustas 4. mail 2020 a täiendada AS-i Baltika aktsiatele (BLT1T, ISIN kood: EE3100145616) lisatud vaatlusmärke aluseid Reglemendi osa „Järelevalve“ punktis 3.5.4.4 sätestatud alusel.

Baltika AS ei ole avalikustanud 2019. a auditeeritud majandusaasta aruannet 4 kuu jooksul arvates aruandeperioodi lõppemisest. Baltika teavitas 30. aprillil 2020 a. auditeeritud tulemuste avaldamise viibimisest.

Vaatlusmärke kasutamise eesmärk on turuosaliste tähelepanu juhtimine ülalnimetatud asjaoludele.

AS Baltika aktsiatele on vaatlusmärge lisatud alates 21.märtsist 2019 ning vaatlusmärke aluseid täiendatud 27. märtsil 2020.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.