Publicēts: 2020-04-30 23:20:08 CEST
mogo
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS “mogo” revidēts konsolidētais finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī

AS “mogo” koncerna (turpmāk tekstā “Latvijas koncerns”) kopējie ieņēmumi, ieskaitot neto procentus par finanšu produktiem un ienākumus no ilgtermiņa nomas pakalpojumiem, ir pieauguši līdz 13,7 miljoniem eiro (7% pieaugumus salīdzinājumā ar 12,8 miljoniem eiro 2018. gadā). Latvijas koncerna neto peļņa ir 4,9 miljoni eiro salīdzinājumā ar 2,8 miljoniem eiro 2018. gadā, uzrādot pieaugumu par 74%. Aktīvu kopsumma 31.12.2019. ir 62,9 miljoni eiro (pieaugums par 19% salīdzinājumā ar 31.12.2018.)

"2019. gads bija veiksmīgs AS “mogo” koncernam. Ievērojams finanšu rezultātu uzlabojums tika sasniegts, veiksmīgi pārskatot klientu izvērtēšanas politiku, kas ir ļāvis samazināt uzkrājumus šaubīgiem debitoriem par gandrīz 40% salīdzinājumā ar 2018. gadu. Latvijas koncerns turpināja ieguldīt ievērojamus resursus informācijas sistēmu risinājumu izstrādē ar mērķi uzlabot tā pamatdarbības aktivitātes, lai tuvākajā nākotnē varētu automatizēt pamata procesus un palielināt klientu apmierinātību. Izmantojot Latvijas koncernam pieejamos resursus un tās ilgo pieredzi līzinga jomā, Latvijas koncerns stiprinās savu tirgus pozīciju, turpinot dažādot produktu piedāvājumu klientiem. Kā veiksmes stāsts ar augošu pieprasījumu ir minams ilgtermiņa nomas produkts,”, komentē Krišjānis Znotiņš, AS “mogo” valdes loceklis.

Pielikums:

AS “mogo” revidēts konsolidētais finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī

AS “mogo” revidēts finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019. gadu

 

Par AS “mogo”

AS “mogo” piedāvā klasisko finanšu līzingu, kreditēšanu pret klientam jau piederošu transportlīdzekli (atgriezeniskais līzings), ilgtermiņa nomu un patēriņa kreditēšanu, ko ir iespējams saņemt piesakoties uzņēmuma mājaslapā, mobilajā lapā, pa telefonu, pie vairāk nekā 270 lietoto transportlīdzekļu sadarbības pārdevējiem vai klientu apkalpošanas centros lielākajās Latvijas pilsētās. Uzņēmuma pakalpojumus Latvijā jau izmanto vairāk kā 20 tūkstoši klienti. Šobrīd Mogo Finance S.A. grupas uzņēmumi veiksmīgi darbojas ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Armēnijā, Polijā, Bulgārijā, Rumānijā, Moldovā, Albānijā, Baltkrievijā, Uzbekistānā, Kazahstānā, Ziemeļmaķedonijā, Kenijā, Ugandā un Bosnijā un Hercegovinā, turklāt uzņēmums plāno paplašināt savu darbību arī citās valstīs. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.mogofinance.com

 

Darja Maslova-Dolotova

Reģionālā finanšu direktore

Tālrunis: +371 66900904

E-pasta adrese: darja.maslova@mogo-bc.com

 


AS mogo consolidated FS 2019 LV.pdf
Korporativas parvaldibas zinojums 2019.pdf
AS mogo standalone FS 2019 LV.pdf