Publicēts: 2020-04-30 18:04:59 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs " publicē korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2019.gadu.

Latvija, 2020-04-30 18:04 CEST -- AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs " publicē korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2019.gadu.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


2019 Korporatīvās pārvaldības ziņojums_LV_Final_.pdf