Publicēts: 2020-04-30 18:01:33 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2019. gada revidēts finanšu pārskats.

Latvija., 2020-04-30 18:01 CEST -- AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2019. gada revidēts finanšu pārskats.

 

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


LV LJMC 2019 ar ziņojumu.pdf