Avaldatud: 2020-04-30 15:58:35 CEST
Trigon Property Development
Majandusaasta aruanne

AS Trigon Property Development 2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

30.04.2020 Tallinnas

AS Trigon Property Development nõukogu kiitis heaks 30.04.2020 konsolideeritud 2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette valmistatud aruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 28. veebruaril 2020 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud.

AS Trigon Property Development 2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on kättesaadav emitendi kodulehelt http://www.trigonproperty.com. Samuti on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega emitendi asukohas Pärnu mnt 18, Tallinn.

AS Trigon Property Development juhatus
Telefon 6679200, e-mail info@trigonproperty.com

Manus


TPD 2019 EST.pdf