Paskelbta: 2020-04-30 15:42:52 CEST
AB "Invalda INVL"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Invalda INVL“ akcininkai pritarė siūlymui skirti dividendus už 2019 metus

2020 m. balandžio 30 d. įvykęs eilinis AB „Invalda INVL" (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 0,80 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2019 metus (bendra dividendams skiriama suma sudaro 9,288 mln. EUR).

Bendrovė pažymi, kad dividendai bus išmokėti bei dividendų už 2019 m. mokėjimo tvarka bus paskelbta per mėnesį nuo vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio sprendimą skirti dividendus. Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2020 m. gegužės 15 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB „Invalda INVL“ akcijos (ISIN kodas LT0000102279) nesuteikia teisės gauti dividendų už 2019 metus, yra 2020 m. gegužės 14 d.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Vyr.finansininkas Raimondas Rajeckas
El. paštas raimondas@invaldainvl.com