Paskelbta: 2020-04-30 15:11:01 CEST
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl elektros skirstymo veiklos paslaugų viršutinių ribų reguliacinio periodo pratęsimo

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2020 m. balandžio 30 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) pakeitė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimą Nr. O3-11 „Dėl AB „Lesto“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016–2020 metams nustatymo“ ir taip pratęsė elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais viršutinių ribų reguliacinį laikotarpį iš 2016-2020 metų į 2016-2021 metus.

Reguliacinis laikotarpis buvo pakeistas atsižvelgiant į tai, jog VERT siekia patobulinti LRAIC (ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų) modelį, kuris tiksliau atspindėtų realias reguliuojamų įmonių investicijų apimtis į LRAIC modeliu optimizuojamus tinklo elementus, įvertinant investicijų poreikį ir ūkio subjektų galimybes jas įgyvendinti.