Publicēts: 2020-04-30 15:04:25 CEST
AgroCredit Latvia
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

SIA AgroCredit Latvia revidēts 2019.gada pārskats un paziņojums par korporatīvo pārvaldību

Mārupe, Latvija, 2020-04-30 15:04 CEST -- 2019.gads bija uzņēmuma tālākas izaugsmes gads. Kopējie procentu ieņēmumi pieauga par 22% un aktīvi – par trešdaļu. To sekmēja gan situācija lauksaimniecības nozarē, gan finanšu sektorā. Pēc diviem neražas gadiem graudkopībā, pagājušajā sezonā Latvijā tika nokultas 3.2 miljoni tonnas graudu, kas ir visu laiku labākais rādītājs. Arī graudu cenas turējās labā līmenī un tas ļāva daudziem nozares pārstāvjiem uzlabot savu finansiālo situāciju. Banku sektors bija spiests vairāk uzmanības koncentrēt uz jautājumiem, kas saistīti ar nelegālas izcelsmes līdzekļu plūšanu caur Latvijas finanšu sistēmu un tāpēc bija pasīvāks kreditēšanas tirgū. Tas sekmēja pieprasījumu ne tikai pēc AgroCredit pamata pakalpojuma – sezonas finansējuma, bet arī pēc citiem kreditēšanas pakalpojumiem, ko tradicionāli klientiem nodrošināja banku sektors.

2020.gadā sabiedrība plāno saglabāt sabalansētu izaugsmi. Ir izvirzīts mērķis sasniegt 10 miljonus EUR kopējo portfeli graudu sezonas beigās. Tāpat plānots turpināt investēt sabiedrības atpazīstamības (mārketinga) pasākumos un IT risinājumu attīstībā.

Par SIA AgroCredit Latvia

Uzņēmums darbojas kopš 2011.gada un ir specializēts finanšu pakalpojumu sniedzējs lauksaimniekiem, pamatā graudkopjiem. Tiek piedāvāts sezonas finansējums nepieciešamo izejvielu iegādei un citu aprozāmo līdzekļu finansēšanai. Aizdevumu atmaksa notiek sezonas beigās pēc ražas nokulšanas un realizēšanas. Tāpat tiek piedāvāti ilgtermiņa kredīti pret nodrošinājumu un lauksaimniecības tehnikas līzings.

         Ģirts Vinters
         Valdes priekšsēdētājs
         Tel.+371 29445225
         girts.vinters@agrocredit.lv


AgroCredit Latvia 2019.gada pārskats un zvērinātu revidentu ziņojums.pdf
Pazinojums par korporativo parvaldibu 2019.pdf