Avaldatud: 2020-04-30 15:30:00 CEST
Magnetic MRO
Perioodiline teave

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANNE 1.kvartal 2020.a

Tallinn, 2020-04-30 15:30 CEST --  

 

ÜLDINFO

Magnetic MRO AS on sertifitseeritud kommertslennukite täisteenust pakkuv hooldusettevõte, omades rohkem kui kahe kümnendi jagu kogemusi terves maailmas. Ettevõtet on tunnustatud innovatiivsete lähenemiste eest ning ettevõte on tõestanud end lennufirmadele, lennuki osade tootjatele ja varaomanikele täisteenust pakkuva firmana.

 

1.KVARTAL 2020 TEGEVUSED JA SÜNDMUSED

 

 • Uus leping SAS’ga toob Magnetic MRO Tallinna angaaridesse baashooldusesse 56 uut A320-NEO lennukit

Lennukite täishooldusteenuseid pakkuv ettevõte Magnetic MRO AS pikendas baashooldustööde koostöölepingut Skandinaavia suurima lennukompaniiga Scandinavian Airlines (SAS), mille raames teostatakse Tallinna angaarides SAS uute A320-NEO tüüpi lennukitele baashooldust. Leping hõlmab 56 lennuki baashooldust ja kehtib aastani 2023.

 • Magnetic MRO tõi turule oma liisingufirma, mille eesmärk on aastaks 2025 luua poole miljardi USA dollari suurune varade portfell

Lennukite täishooldusteenuseid ja varahaldusteenuseid pakkuv ettevõte Magnetic MRO AS ja USA alternatiivsete investeeringute haldamisega tegelev ettevõte Crestline Investments, Inc. on loonud ühisettevõtte, Magnetic Leasing, mis keskendub lennunduse pikaajalisele ja lühiajalisele varade haldamisele ja rentimisele.

Magnetic Leasing spetsialiseerub keskmise elueaga Airbus A320 perekonnale ja Boeing 737 CL/NG-le, samuti kitsakereliste lennukite mootoritele ja telikusüsteemidele. 2020. aasta lõpuks plaanib Magnetic Leasing oma hallatava portfelli koguväärtuseks 100 miljonit USA dollarit.

 • Magnetic MRO omandas Hiina Tsiviillennuameti (CAAC) sertifikaadi

Lennukite täishooldusteenuseid ja varahaldusteenuseid pakkuv ettevõte Magnetic MRO AS omandas Hiina tsiviillennundusameti (CAAC) sertifikaadi, tõestamaks Magnetic MRO vastavust Hiina poolt kehtestatud nõuetele ja kohalikele regulatsioonidele kvalifitseeritud täishooldusteenuseid pakkuvate ettevõtete osas. Antud sertifikaadi omamine võimaldab Magnetic MRO-l laiendada oma tegevusvaldkonda ning annab võimaluse pakkuda Hiinas registreeritud õhusõidukitele ning nende mootoritele täishooldusteenuseid.

 • Magnetic MRO kutseõppeprogrammi lõpetab esimene lend lennumehaanikuid

Magnetic MRO ja Eesti Lennuakadeemia alustasid 2018 veebruaris ainulaadse ühise õppevormiga, mille eesmärgiks sai kaheaastase töökohapõhise õppeprogrammi jooksul välja koolitada oma lennukimehaanikud. Täna lõpetas õpipoisi programmi esimene lend, kui pidulikul lõpuaktusel Tartu Lennuakadeemias said diplomid kätte esimesed 10 lennumehaanikut, kes kõik jätkavad oma karjäärilendu Magnetic MRO ridades.

 • EngineStands24 ja Rhinestahl CTS allkirjastasid eksklusiivse mootorialuste hoolduslepingu

Lennukite täishooldusteenuseid pakkuva ettevõtte Magnetic MRO tütarfirma, EngineStands24 ja Rhinestahl CTS allkirjastasid mootorialuste hoolduslepingu, mis katab kõikide EngineStands24 mootorialuste hoolduse ettevõtte üle maailma asuvates rendipunktides.

 • Magnetic MRO suurendas oma aktsiakapitali ja emiteeris uusi aktsiaid

Magnetic MRO AS suurendas aktsiakapitali 20 486.40 euro võrra ning emiteeris Sapphire Investment Holding Limited’ile 3 201 uut aktsiat väljalaskehinnaga 950 000 eurot vastavalt 05.06.2019 Hong Kongi äriühingu Sapphire Investment Holding Limited’iga sõlmitud investeerimislepingule ja kooskõlas 10.02.2020 Magnetic MRO AS aktsiakapitali suurendamise otsusega. 

Sapphire Investment Holding Limited märkis aktsiaid maksimaalses investeerimislepingus ettenähtud ulatuses. Pärast uute aktsiate märkimist on Magnetic MRO AS registreeritud aktsiakapitali suurus 1 110 675.20 eurot ning aktsiate koguarv 173 543.

 • Kindlustades tulevaste põlvkondade karjääri lennukiinseneridena: Magnetic MRO ja OSM Aviation alustasid koostööd ühise kutseõppeprogrammi loomisel

Magnetic MRO ja OSM Aviation allkirjastasid koostöölepingu millega lepiti kokku ühise kutseõppeprogrammi loomises, eesmärgiga koolitada OSM Aviation värvatavaid ja praeguseid töötajaid. Esimene grupp kvalifitseeritud õpipoisse Norrast ja Rootsist on juba välja valitud ja on valmis alustama oma kahe aastast praktilist õppeprogrammi Magnetic MRO-s alates 2020 aasta septembrist.

 • Magnetic MRO kolis oma lennukite interjööridetailide tootmisettevõtte MAC Aero Interiors tootmise Eestisse

Lennukite täishooldusteenuseid pakkuv ettevõte Magnetic MRO tõi oma Suurbritannias asuva tütarfirma, lennukite interjööridetailide tootja MAC Aero Interiors tootmise kogu ulatuses üle Tallinnasse. Kuigi lennukite sisedetailide tootmine käib Tallinna lennujaama ja Magnetic MRO angaaride lähistel juba alates selle aasta algusest, siis täna 4. märtsil toimus tootmishoone esmakordne tutvustamine Eesti meediale.

 • Lennukitootja AIRBUS sõlmis Magnetic MRO-ga lennukite hoolduslepingu

Kommertslennukitele täisteenust pakkuv hooldusttevõte Magnetic MRO ja maailma juhtiv lennukitootja Airbus sõlmisid pikaajalise lennukite hoolduslepingu Airbus perekonna õhusõidukite tugiteenusteks ja hoolduseks.

 

COVID-19 informatsioon

COVID-19 kriisil on ülemaailmne sotsiaalmajanduslik mõju. Sellest tingitud majanduslangus on juba avaldanud negatiivset mõju Magnetic MRO äritegevusele ja see jätkub ka lähitulevikus. Piiride sulgemine ja reisimispiirangud, eriti Euroopa Liidu piires, mõjutavad negatiivselt ka erinevaid ärivaldkondi, kus Magnetic MRO tegutseb. Vähenenud reisijate arv pikema aja jooksul viib omakorda lendude arvu vähenemisele, mis tähendab seda, et ka vähem lennufirmasid vajab hooldustöid, varuosade nõudlus on väiksem ja vähenenud on ka muud tugiteenused. 

Tuginedes tuntud nõustamisettevõttete nagu Oliver Wyman[1] ja McKinsey turu-uuringutele ning erinevatest allikatest ning partneritelt saadud infole on Magnetic MRO pannud kokku ettevõtte 2020 aasta äriväljavaated koos peamiste stsenaariumite ja vastavate meetmetega, mida on hakatud juba rakendama.

Lühidalt ja konkreetselt - me teeme kõik, et sellest kriisist võimalikult kiiresti ja valutult välja tulla.

 • Mitmekesine ärimudel: Magnetic MRO-l on 20 erinevat äriüksust, millel on mitmekesine kliendi- ja müüjabaas ning me tegutseme mitmes maailma eripaigus.
 • Usaldusväärsed kliendi ja müüja suhted: meil on pikaajalised ärisuhted lennunduse tippnimedega. Kriisist hoolimata on meie baasihoolduse angaarid lennukeid täis, kuna meil oli piisavalt baasihooldustöid ette broneeritud.
 • Paindlik kulubaas: meie kulubaas on üles ehitatud konservatiivselt ja aastatepikkuse järk-järgulise laienemise kaudu. Seetõttu oleme kohandanud oma ärivajadusi rahuldamaks suure muutuvkuluga hooajalisust.
 • Aktsionäride tugev toetus: Meie emaettevõte Guangzhou Hangxin Aviation Technology on Hiinas noteeritud ettevõte, mille turuväärtus on 450 miljonit eurot. Hangxin on pühendunud Magnetic MRO tegevuste toetamisele kogu äritsükli vältel.
 • Kiire kriisist väljatulek: niipea kui lennuliikus taastub, toibub ka MRO-tööstus. Lennufirmad on igati kannustatud lennuliiklust uuesti käivitama, et taastada rahavoog ning ühelgi kommertslennukil ei ole ametlikult luba käitada ilma kehtiva hoolduslepinguta.
 • Ainulaadne maine ja positsioon: lisaks on Magnetic MRO ainulaadne selle poolest, et meil pole ärivõimaluste otsimisel samu kriisijärgseid piiranguid kui lennuettevõtjate või riigi omanduses olevatel MRO-del. Lisaks tegutseme märkimisväärse turuosa ja ajalooga, eriti Põhja-Euroopas.

Mida me hetkel teeme ja kuidas kavatseme negatiivsest stsenaariumist välja tulla?

 • Kohene kulude kärpimine.
 • Aktsionäride omakapitalisüst ettevõttesse (2019. aasta omakapitali sissemakse viimane osa).
 • Tihe koostöö omanikega, et olla majanduslikult tasakaalus, ning otsida, kuidas oma võlakohustusi selles uues reaalsuses kõige paremini muuta.

On ütlematagi selge, et pärast kriisi on Magnetic MRO teenused vajalikud ning me taastume kiiresti.

 

[1] https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2020/mar/COVID-19-Impact-On-Commercial-Aviation-Maintenance.html

 

 

JUHATUSE KINNITUS

Magnetic MGO Grupp AS (edaspidi Magnetic MRO Grupp või Grupp) koosneb emaettevõttest Magnetic MRO AS (EE) ning tema tõtaerettevõtetest: Direct Maintenance Holding BV (NL) (edaspidi Direct Maintenance Grupp), MAC Aero Interiors Ltd (UK), Magnetic Leasing Ltd (IE), Arrowhead assistance UAB (LT), Magnetic MRO Malaysia Sdh Bhd (MY).

Käesolevaga kinnitame, et Magnetic MRO AS konsolideeritud 2020 aasta 1.kvartali andmed on õiged ja õiglased. Konsolideeritud vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate grupi finants positsioonist, tegevuste tulemusest ja rahavoogudest.

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne 2020. aasta 1.kvartali kohta on auditeerimata. Finantsaruanded on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

 

ERITINGIMUSTE TÄITMINE

Vastavalt p.3.4.2 ja 3.4.3 Magnetic MRO 8% 21.12.2021 võlakirjade tingimustele, võlakirjade märkija on kohustatud täitma järgnevaid eritingimusi kuni võlakirjade täieliku lunastamiseni:

3.4.2 Omakapitalimäär (Equity Ratio) ei ole iga aruandlusperioodi lõpus madalam kui 25%

3.4.3 Netofinantsvõla ja EBITDA suhtarv (Net Debt/EBITDA) ei ole kõrgem kui 3.2.

Käesolevaga juhtkond kinnitab järgnevat eritingimuste täitmist seisuga 31.märts 2020:

1) Omakapitalimäär (Equity Ratio): 40%.

2) Netofinantsvõla ja EBITDA suhtarv (Net Debt/EBITDA): 3.1.

3) Juulis 2019 Magnetic MRO Grupp on saanud 2/3 sissemaksest omakapitali. Järelejäänud 1/3 sissemaksest on saanud aprillis 2020. Käesoleva aruande koostamise kuupäeva seisuga ei ole sissemakse registreerimiskanne Äriregistris veel teostatud, saadud sissemaks on kajastatud Registreerimata aktsiakapitali all.

 

Eritingimuste arvutused:

  tEUR TTM 3.2020 TTM 3.2019
1 Intressikandvad kohustused 20,006 16,726
  sh. Võlakirjad 8,000 7,092
2 Raha 2,284 940
3=1-2 Netofinantsvõlg 17,722 15,787
4 Omakapital kokku 25,471 16,723
5 Varad Kokku 64,347 49,070
6=4/5 Omakapitalimäär 40% 34%
       
7 EBITDA Kokku 5,751 4,928
8=3/7 Netofinantsvõlg/EBITDA 3.1 3.2

 

* TTM - trailing twelve month - aruandluskuupäeval lõppev jooksev periood, mille pikkuseks on 12 kuud.

** Vastavalt p.2.1.11 Magnetic MRO 8% 21.12.2021 võlakirjade tingimustele, EBITDA aruandlusperioodi puhaskasum enne järgmiste kulude mahaarvamist:

                a) mis tahes maksude provisjonid;

b) mis tahes intressid, vahendustasud, allahindlused või muud tasud, mis on tekkinud või makstavad, saadud või saadaolevad seoses finantsvõlgnevustega;

                c) mis tahes materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum ja väärtuse langus; ja

                d) mis tahes varade ümberhindlus, müük või mahakandmine.

***Kapitaliosaluse meetodil tulu:

 • 49,9% sidusettevõtte Magnetic Parts Tarding Ltd netokasumist;
 • 10,0% sidusettevõte MAC Sichuan Aviation Technology Ltd netokasumist.

 

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED, tEUR

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

  Q1 2020 Q1 2019
Müügitulu 28,087 19,315
Muutuvkulud -24,667 -15,506
Püsikulud -162 -175
Muud äritulud 494 198
Muud ärikulud -612 -159
BRUTOKASUM 3,140 3,673
Turustuskulud -87 -95
Üldhalduskulud -1,514 -1,644
Personalikulud -1,046 -923
ÄRIKASUM 492 1,011
Amortisatsioon -732 -425
Finantstulud ja -kulud -262 315
Varade ümberhindlus (kursivahe) 210 -161
Kapitaliosaluse meetodil tulu* 457 -323
ARUANDEPERIOODI KASUM 164 417
Vähemusosalus ** 6 -60
OMISTATAV ARUANDEPERIOODI KASUM 158 476


* Kapitaliosaluse meetodil tulu:

Magnetic Parts Trading Ltd: 49.9%

MAC Sichuan Aviation Technology Ltd: 10.0%

 

**Minority Interest:

Direct Maintenance East Africa Ltd 49%

Direct Maintenance Zanzibar Ltd 49%

 

Mõju nii tuludele kui kuludele avaldab tehing airBaltic’uga, kus neljast ostetud 4.kvartalis 2019 lennukist, viimane - neljas müüdud 1.kvartalis 2020.

MAC Aero Interiors Ltd jaoks oli 1.kvartal tootmise ümberpaigutamise ja taaskäivitamise periood, mis peegeldus ka kvartalitulemustele.

 

Müügid äriüksuste ja tütarettevõtete lõikes:

  Q1 2020 Q1 2019 Q1 2020, %
konsolideerimata, kEUR      
Baashooldus 8,274 7,560 33.5%
Liinihooldus 1,282 1,229 5.2%
Materjalide müük 7,675 6,621 31.1%
Mootoriosakond 5,828 1,704 23.6%
Inseneriteenus 316 534 1.3%
Töökoda 271 588 1.1%
Muud 1,068 203 4.3%
MMRO KOKKU 24,715 18,441 88.0%
MAC Aero Interiors 446 824 1.6%
Direct Maintenance 2,917 864 10.4%

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

  Q1 2020 Q1 2019
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST    
Ärikasum 492 1,011
Korrigeerimised 328 595
Nõuete ja ettemaksete muutus 2,263 -2,372
Varude muutus -1,224 190
Kohustuste ja ettemaksete muutus -6,970 5,785
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST -5,111 5,209
     
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    
Põhivara müük ja soetamine -962 24
Pikaajalised investeeringud -708 -9,866
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST -1,671 -9,842
     
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Finantseerimistegevus 3,408 4,647
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST 3,408 4,647
     
RAHAVOOD KOKKU -3,374 14

 

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS    
  03.2020 3.2019
Raha 2,284 940
Nõuded ja ettemaksed 20,507 15,797
Varud 14,929 9,115
Käibevara kokku 37,720 25,851
Põhivara    
Pikaajalised investeeringud 7,760 15,839
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 14,603 6,822
Firmaväärtus 4,249 557
Põhivara kokku 26,612 23,219
VARAD KOKKU 64,332 49,070
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised laenud 11,171 7,777
Võlad ja saadud ettemaksed 18,855 15,620
Lühiajalised kohustused kokku 30,026 23,397
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenud 8,836 8,949
Pikaajalised kohustused kokku 8,836 8,949
KOHUSTUSED KOKKU 38,861 32,347
Aktsiakapital 1,111 1,090
Registreerimata aktsiakapital 5,317  
Ülekurss 7,549 6,619
Reservkapital 79 79
Realiseerimata vahetuskursierinevused 264 94
Vähemusosalus -37 -10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 11,031 8,377
Aruandeaasta kasum 158 474
Omakapital kokku 25,471 16,723
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 64,332 49,070

 

 KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

 

  Aktsiakapital
nimiväärtuses
Registreerimata aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik
reservkapital
Realiseerimata
kursivahed
Jaotamata
kasum (kahjum)
Vähemusosalus Kokku
31.12.2018 1,090   6,619 79 -63 8,524   16,250
Aruandeaasta kasum (kahjum)         157 326   483
Vähemusosalus             -10 -10
31.03.2019 1,090   6,619 79 94 8,851 -10 16,723
31.12.2019 1,090 5,317 6,619 79 195 10,560 31 23,891
Aruandeaasta kasum (kahjum) 20   930   68 629   1,648
Vähemusosalus             -68 -68
31.03.2020 1,111 5,317 7,549 79 264 11,189 -37 25,471

 

         Astrit Viisma-Kass
         CFO, Juhatuse liige
         Astrit.Viisma@magneticmro.com


MagneticMRO_Q1_2020_EST.pdf