Paskelbta: 2020-04-30 11:47:14 CEST
APB "Apranga"
Metinė informacija

APB "Apranga" 2019 m. metinė informacija

Pateikiamas APB "Apranga" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2020 m. balandžio 30 dieną patvirtintas 2019 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas).

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801


Priedas


APG IFRS 2019 LT.pdf