Paskelbta: 2020-04-30 10:06:04 CEST
UAB "Modus grupė"
Metinė informacija

Dėl UAB „Modus Grupė“ konsoliduoto audituoto metinio pranešimo ir konsoliduotų finansinių ataskaitų už 2019 m.

Tarptautinės įmonių grupės „Modus Group“, veikiančios atsinaujinančios energetikos, mobilumo paslaugų ir automobilių prekybos srityse, konsoliduotos audituotos veiklos pardavimų pajamos 2019 m. išaugo beveik 50 proc. ir viršijo 504 mln. eurų. Sparčiausias pajamų augimas fiksuotas energetikos bei mobilumo srityse. Grupei priklausančių energetikos bendrovių pajamos padidėjo 129 proc. ir siekė daugiau kaip 63 mln. eurų. Su mobilumo paslaugomis susijusių verslų pajamos išaugo 89 proc. ir sudarė beveik 38 mln. eurų. Automobilių prekybos segmento pajamos augo 39 proc. – iki daugiau kaip 400 mln. eurų

Grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) 2019 m. sudarė daugiau kaip 55 mln. eurų: 16 mln. jo uždirbo energetikos srityje veikiančios grupės įmonės, beveik 10 mln. – automobilių prekybos bendrovės, 2 mln. – mobilumo paslaugų. Daugiau kaip 26 mln. eurų sudarė EBITDA iš kitų veiklų (įskaitant grupės sudarytus sandorius kaip „BMW“ ir „Mini“ automobilių prekybos verslo Lietuvoje pardavimas bei nepagrindines veiklos sritis kaip pelnas iš nekilnojamojo turto). Grupės konsoliduotas audituotas veiklos pelnas prieš apmokestinimą siekė daugiau kaip 43,6 mln. eurų. 2019 m. uždirbtą pelną „Modus Group“ reinvestavo į tolimesnę verslo plėtrą ir naujus projektus.

2019-ųjų metų makroekonominė ir investicinė aplinka leido tęsti aktyvią plėtrą ir didinti investicijas pagrindinėse „Modus Group“ veiklos srityse. Grupės pajamos pirmą kartą istorijoje perkopė 0,5 mlrd. eurų ribą. Pajamas didino atsinaujinančios energetikos įmonės „Green Genius“ plėtra užsienio rinkose – Lenkijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. Prie šio augimo taip pat prisidėjo ir sėkminga „CityBee“ plėtra Baltijos šalyse, tris kartus išaugęs klientų skaičius ir pristatytos naujos paslaugos. Labai sėkmingi metai buvo ir grupės automobilių verslo segmentui”, – sako dr. Kęstutis Bagdonavičius, „Modus Group“ valdybos pirmininkas ir direktorius.

Anot jo, pernai toliau sparčiai augo grupės įgyvendinamų projektų užsienio rinkose dalis. Energetikos srityje veikianti grupės įmonė „Green Genius“ atidarė naujas biodujų jėgaines Baltarusijoje, įgyvendino didelius saulės energetikos projektus Lenkijoje ir Ukrainoje, vystė projektus kitose Europos šalyse. Tuo tarpu mobilumo paslaugas teikianti „CityBee“ išplėtė veiklą į Latviją ir Estiją. 

„Plėtros tempą ir verslo planus, kaip ir daugelis kitų organizacijų visame pasaulyje, šiemet koreguosime atsižvelgdami į dėl pandemijos pasikeitusią globalią situaciją bei jos keliamus ekonominius iššūkius. Šiuo metu mums svarbiausia mūsų darbuotojų sveikata ir saugumas, taip pat verslo tvarumas. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje toliau sieksime įgyvendinti užsibrėžtus tarptautinės plėtros planus. Pasikeitusi situacija kartu verslui atveria ir galimybių – žengti į naujas veiklos sritis, pasiūlyti naujas paslaugas klientams. Tą jau sėkmingai daro grupės mobilumo įmonė „CityBee”, pradėjusi teikti pristatymo paslaugas“, – sako dr. K. Bagdonavičius. 

         Ugnė Bartašiūtė
         ugne.bartasiute@modus.group
         +37061474046


UAB Modus Grupė Konsoliduotasis metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos 2019.pdf