Paskelbta: 2020-04-29 15:00:00 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB Pieno žvaigždės akcininkų susirinkimo sprendimai

2020 m. balandžio mėn. 29 d. 11:00 val. įvyko AB „Pieno žvaigždės" (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris nusprendė skirti 0,07 eurų dividendų vienai akcijai. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2020 m. gegužės 14 d. (teisių apskaitos dienos) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB Pieno žvaigždės (PZV1L, ISIN kodas LT0000111676) akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2019 metus, yra 2020 m. gegužės 13 d.

Visi akcininkų susirinkimo sprendimai yra pridėtuose failuose.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
(8-5) 246 1419

Priedai


PZ 2019 IFRS LT.pdf
2020 04 29 AGM resolutions.pdf
Remuneration policy.pdf
PZ 2019 SAA ataskaita LT.pdf
AK ataskaita 2019 LT.pdf